Inmiddels heeft de regering besloten de deuren voor alle scholen en de kinderopvang in Nederland vanaf heden te sluiten. Dit geld ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Sluiting op last van de overheid is van kracht vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020.

Dit heeft grote gevolgen voor heel Nederland. Wij van Gastouderbureau Kindvriendelijk zullen de richtlijnen van het RIVM en GGD GHOR volgen.

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Cruciale beroepen zijn in ieder geval: zorg, politie en brandweer. Een exacte lijst met die vitale beroepen is onderin dit bericht te downloaden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Alleen mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek van de rijksoverheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of gastouderopvang.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen maar ik draag wel zorg bij de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat? Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Alleen als dat niet lukt, is er het vangnet waarbij opvang via de school wordt geregeld. Er is bewust voor gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, omdat de opvangfunctie van scholen beperkt moet blijven. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij grootouders is daarbij niet verstandig, omdat die mogelijk kwetsbaar zijn. 

Van de wijzigingen die er eventueel nog plaats zullen vinden zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Het is een onzekere tijd. Wees ervan overtuigd dat we een ieders gezondheid en veiligheid uiterst serieus nemen. Tegelijk vragen we ook begrip voor het feit dat we eigenlijk dagelijks door de feiten worden ingehaald en telkens opnieuw moeten schakelen