Gastouderbureau Kindvriendelijk beschikt over een Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen:

Dit zijn de vijf stappen van de Meldcode:

  1. De gastouder brengt de ‘signalen’ in kaart en vertelt de ouders wat je is opgevallen
  2. Neem contact op met de aandachtfunctionaris van GOB Kindvriendelijk en Veilig Thuis wordt geraadpleegd voor advies
  3. Er volgt een gesprek met de ouders
  4. De signalen worden afgewogen op basis van het afwegingskader
  5. Samen met de aandachtfunctionaris wordt er een beslissing genomen: melding maken bij Veilig Thuis of andere hulp organiseren.

 

 

De meldcode is hier te downloaden maar kan ook op uw verzoek worden toegestuurd.