De kinderopvang en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open.

Wat houdt dit in?

  • Er geldt een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Indien deze meer uren nodig hebben dan gecontracteerd, adviseren wij coulant hiermee om te gaan, maar wel binnen de reguliere (eerder afgesproken) opvangtijden te blijven.
  • De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Ouders wordt dringend verzocht om net als tijdens de sluiting van de kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen op basis van het aantal aangevraagde uren bij de belastingdienst. Zo blijft de opvangplaats behouden. Het is belangrijk om de urenregistratie na onderling overleg met vraagouder en gastouder aan te leveren.
  • Vanaf a.s. woensdag is de noodopvang open voor ouders die een contract hebben met gastouderbureau Kindvriendelijk voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in cruciale beroepen en voor  kinderen in een kwetsbare positie. Vanaf 21 december, als de kerstvakantie begint, is de buitenschoolse opvang bij de gastouder zoals gebruikelijk tijdens vakanties.

Voor cruciale beroepen en meer informatie verwijzen wij naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders