Oudercomissie


De Oudercommissie van GOB Kindvriendelijk

De oudercommissie van Gastouderbureau Kindvriendelijk behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders.
Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst inzake gastouderopvang hebben met Gastouderbureau Kindvriendelijk.

Deze oudercommissie behoort te bestaan  uit 2 tot 5 vraagouders, welke ingeschreven zijn bij het gastouderbureau.Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau Kindvriendelijk gevoerd wordt door adviezen te geven.
 
 Op dit moment zijn er nog een aantal zetels vacant.  Hierdoor zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen participeren in onze oudercommissie. De ouders die in onze oudercommissie zitten, zullen actief betrokken zijn bij het beleid van ons gastouderbureau. Helaas hebben wij nog niet voldoende ouders om de oudercommissie te formeren, vandaar deze dringende oproep. Indien u deel wilt nemen aan de oudercommissie neem dan contact met ons op.In onze periodieke nieuwsbrief wordt in een vaste rubriek verslag gedaan van de zaken die besproken worden tijdens de vergaderingen van de oudercommissie.
 
De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang.Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Gastouderbureau Kindvriendelijk. Het reglement van de oudercommissie wordt tevens naar een ieder verstuurd die een overeenkomst inzake gastouderopvang heeft met Gastouderbureau Kindvriendelijk.Voor contact of informatie kunt u mailen naar de Oudercommissie: ockindvriendelijk@gmail.com