Oudercomissie


De Oudercommissie van GOB Kindvriendelijk

De oudercommissie van Gastouderbureau Kindvriendelijk behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kind/kinderen en vertegenwoordiging van de ouders.
Bij opvang van kinderen draait de onderdompeling niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst inzake gastouderopvang hebben met Gastouderbureau Kindvriendelijk.

Deze oudercommissie is 2 tot 5 vraagouders, die ingeschreven zijn bij het gastouderbureau. Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau Kindvriendelijk gevoerd wordt door adviezen te geven.

 
Op dit moment zijn er nog een aantal zetels vacant. Er is nog steeds op zoek naar ouders die willen participeren in onze oudercommissie. De ouders sterven in onze oudercommissie zitten, zullen actief betrokken zijn bij het beleid van ons gastouderbureau. . Als u deel wilt nemen aan de oudercommissie neem dan contact met ons op. In onze periodieke nieuwsbrief staat in een vaste rubriek verslag van de zaken die besproken worden tijdens de vergaderingen van de oudercommissie.
 
De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang. Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Gastouderbureau Kindvriendelijk. Het reglement van de oudercommissie is ook van toepassing op een overeenkomst tussen gastouderopvang en Gastouderbureau Kindvriendelijk.Voor contact met informatie kunt u mailen naar de Oudercommissie: ockindvriendelijk@gmail.com