Wij zijn Kindvriendelijk!

Gastouderopvang, maar dan zonder zorgen en altijd dichtbij!

Waarom betaalt u bureau- en begeleidingskosten?

Wat doen de medewerkers op het gastouderbureau, waarom betaalt u de maandelijkse bureau- en begeleidingskosten?

Een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • · Werving en selectie van de gastouders.
 • · Intake-, koppelings-, en meerdere evaluatiegesprekken met ouders (aan huis).
 • · Begeleiding van gast- en vraagouders o.a. minimaal 2 huisbezoeken per jaar.
 • · Vervangende (nood)opvang zoeken/ regelen.
 • · Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres.
 • · Voldoen aan de kwaliteitseisen (kinderopvangregister), GGD controle, registratie LRKP.
 • · Kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering en uitbetaling).
 • · Jaaropgaaf ouder en gastouder verzorgen.
 • · Deskundigheidsbevordering: o.a. door middel van EHBO training/herhalingsbijeenkomsten, verplichte bijscholing van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op pedagogisch en communicatie gebied, advies en begeleiding.
 • · Ondersteuning van gastouders bij pedagogische vernieuwing.
 • · Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen.
 • · Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van/in de gastouderopvang.
 • · Overleg voeren met de oudercommissie GOB
 • · Overleg voeren met de gastoudercommissie GOB.
 • · Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen).

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen vanaf 0 tot 13 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder in huis of bij de vraagouder thuis. Gastouderopvang is wat betreft tijden en dagdelen vaak flexibeler dan opvang in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Gastouders moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van minimaal het MBO-2 diploma.

 
een gastouder voldoet aan de kwaliteitseisen, meldt Gastouderbureau Kindvriendelijk de gastouder aan bij de gemeente. Gastouders worden vervolgens beoordeeld op de opvanglocatie door de GGD. Na een positieve beoordeling wordt hij/zij ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen . Door te klikken op bovenstaande link, kunt u de inspectierapporten van onze geregistreerde gastouders inzien.

Gastouders mogen maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaarouder opvangs, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Indien het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar zijn incl. eigen kinderen, geldt een maximum van 5 kinderen. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, eigen kinderen mee gerekend.

 

Gastouderbureau Kindvriendelijk voldoet aan alle eisen Ons bureau is opgenomen in het landelijk register.