Bemiddeling

Hoe gaat de bemiddeling tussen ouder/gastouder in zijn werk?

Nadat de vraagouder zich heeft ingeschreven bij Gastouderbureau Kindvriendelijk, selecteren wij een passende gastouder uit het bestand. Indien wij vanuit het bestand geen geschikte gastouder kunnen voorstellen, dat gaan we extern op zoek naar een geschikte gastouder. Dit gebeurt o.a. door gerichte advertenties te plaatsen. Wanneer er een koppelingsvoorstel tot stand is gekomen, leggen wij deze voor aan de gastouder en vraagouder. Wanneer beiden op het voorstel willen ingaan, vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen gastouder en vraagouder, in het huis waar de opvang plaatsvindt. Na de kennismaking laten beide partijen weten aan Gastouderbureau Kindvriendelijk of zij opvang met elkaar wensen te regelen.

Indien dit het geval is regelt de consulent van Gastouderbureau Kindvriendelijk een koppelingsgesprek. Wanneer gastouder en vraagouder niet met elkaar in zee willen gaan, wordt aan de vraagouder zo spoedig mogelijk een nieuw voorstel gedaan.

Koppeling en start van de opvang

Wanneer de vraagouder en gastouder daadwerkelijk met elkaar in zee willen, vindt er een koppelingsgesprek plaats. In dit gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt over opvangtijden, betaling, ziekte, vakanties en datum van ingang. Daarnaast worden ook inhoudelijke afspraken met betrekking tot de opvang vastgelegd. Na dit gesprek wordt de overeenkomst opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Na ondertekening van de overeenkomst gaat de opvang van start met een proeftijd van 2 maanden (mits anders overeengekomen).

Binnen deze proeftijd vindt doorgaans een huisbezoek bij de gastouder plaats en wordt telefonisch contact onderhouden met de vraagouders. De proeftijd wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Binnen de proeftijd is ontbinding van de koppeling tussen gast- en vraagouder zonder opzegtermijn mogelijk.

Begeleiding door consulent

Een consulent van Gastouderbureau kindvriendelijk houdt contact met de gastouders en vraagouders. Zij volgt het verloop van alle koppelingen en houdt evaluatiegesprekken. Mochten er vragen zijn of zich problemen voordoen binnen een koppeling, dan kunnen beide partijen een beroep doen op de consulent voor informatie, advies, ondersteuning, begeleiding of bemiddeling. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de gastouders en vraagouder zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.