Kwaliteit

Betrouwbare opvang in de buurt

Wij bieden u kindvriendelijke en geregistreerde gastouders die met veel liefde de zorg voor uw kinderen op zich nemen , zodat u met een gerust hart naar uw werk kunt gaan.

Veilig en betrouwbaar

Als sinds 2007 doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Wij zetten al onze kennis en ervaring graag voor je in. Ook werken we als betrouwbare partners nauw samen met de Belastingdienst, GGD en Atane Software. Al jullie gegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt.

Snel geregeld

Je wilt graag weten met wie je te maken hebt. Daarom werken we zoveel mogelijk met vaste bemiddelingsmedewerkers. Wij willen natuurlijk ook graag weten wie jij bent en wat jullie situatie is. We werken daarom met korte lijnen, zodat we altijd snel en adequaat kunnen reageren.

Behulpzaam

Heb je hulp nodig? Of komt je er alleen niet uit? Zijn er vragen? Gastouderbureau Kindvriendelijk is er voor jullie ondersteuning. Denk hierbij aan hulp bij de aanvraag Kinderopvangtoeslag, een conflict tussen ouder en gastouder, een vraag over betalingen of facturen. Wij zullen je zoveel mogelijk met raad en daad bijstaan en net dat extraatje doen, waardoor iedereen zich gewaardeerd voelt.

Gastouderbureau Kindvriendelijk staat voor Kwaliteit

De kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Gastouderbureau Kindvriendelijk en u wordt zo optimaal mogelijk ondersteund en begeleid, zowel bij de gastouderopvang als op financieel gebied.

In onze gastouderbegeleiding draait het om veiligheid, gezondheid en kwaliteit, uiteengezet in ons pedagogisch beleid. Wij bieden u goede kinderopvang door gastouders die één voor één door onze consulenten zijn geselecteerd. Daarbij staat persoonlijk contact met, aandacht voor en ondersteuning van gastouder, gastkind én vraagouder bij ons hoog in het vaandel.

De inventarisatie van veiligheid, brandveiligheid en gezondheid is samengevat in ons document “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid zoals opgesteld door de MO-groep.

Deze inventarisatie van veiligheidsrisico’s worden voor aanvang van de opvang en daarna jaarlijks in elke woning waar de gastouderopvang plaatsvindt afgenomen. Indien er tussentijds een verandering plaatsvindt op het gebied van bouw of inrichting van de ruimtes of in de groepsindeling dan wordt de risico-inventarisatie opnieuw uitgevoerd. De gastouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan het bureau, tevens dient de gastouder alle huisgenoten op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak.

Alle onze richtlijnen en criteria voor kwaliteit kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Kindvriendelijk, welke wij u op verzoek graag doen toekomen.

Vanuit de overheid bestaat de verplichting de kwaliteit van de kinderopvang goed te regelen. De overheid zorgt samen met het gastouderbureau voor een veilige en gezonde opvangomgeving. Het gastouderbureau wordt hierin ondersteund en gecontroleerd door de GGD waarbij tevens een inspectierapport wordt opgesteld. Op 19 februari 2018 heeft de laatste controle plaatsgevonden en het inspectierapport kunt u hier downloaden of opvragen bij Gastouderbureau Kindvriendelijk via contact. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het inspectierapport, dan vernemen wij dit graag van u.