Kwaliteit

Betrouwbare opvang in de buurt

Wij bieden u kindvriendelijke en geregistreerde gastouders die met veel liefde de zorg voor uw kinderen op zich nemen , zodat u met een gerust hart naar uw werk kunt gaan.

Veilig en betrouwbaar

Als sinds 2007 doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Wij zetten al onze kennis en ervaring graag voor u in. Ook werken wij als betrouwbare partners nauw samen met de Belastingdienst, GGD en Atane Software. Al uw gegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt.

Snel geregeld

Je wilt graag weten met wie je te maken hebt. Daarom werken we zoveel mogelijk met vaste bemiddelingsmedewerkers. Wij willen natuurlijk ook weten wie je bent en wat je situatie is. We werken daarom met korte lijnen, zodat we altijd snel en adequaat kunnen reageren.

Behulpzaam

Heb je hulp nodig? Van komt je er alleen niet uit? Zijn er vragen? Gastouderbureau Kindvriendelijk is er voor jullie ondersteuning. Denk hierbij aan hulp bij de aanvraag Kinderopvangtoeslag, een conflict tussen ouder en gastouder, een vraag over betalingen van facturen. Wij zullen je mogelijk maken met raad en daad bijstaan en net dat extraatje doen, waardoor iedereen zich gewaardeerd voelt.

Gastouderbureau Kindvriendelijk staat voor Kwaliteit

De kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Gastouderbureau Kindvriendelijk en wordt zo optimaal mogelijk ondersteund en begeleid, zowel bij de gastouderopvang als op financieel gebied.

In onze gastouderbegeleiding draait het om veiligheid, gezondheid en kwaliteit, zorgvuldig in ons pedagogisch beleid. Wij bieden u goede kinderopvang door gastouders die één voor één door onze consulenten zijn geselecteerd. Waar staat persoonlijk contact met, aandacht voor en ondersteuning van gastouder, gastkind én vraagouder bij ons hoog in het vaandel.

De inventarisatie van veiligheid, brandveiligheid en gezondheid staat in ons document “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid zoals opgesteld door de MO-groep.

Deze inventarisatie van veiligheidsrisico's moet worden voorbereid voor aanvang van de opvang en daarna jaarlijks in elke woning waar de gastouderopvang. Indien er risico tussentijds een verandering op het gebied van bouw van de ruimtes van in de groepsindeling dan wordt de-inventarisatie opnieuw uitgevoerd. De gastouder is de verantwoordelijke voor het doorgeven van wijzigingen aan het bureau, tevens de gastouder voor alle huisgenoten op de hoogte om de resultaten van de risico-inventarisatie en het uitgevoerde ontstane plan van aanpak te brengen.

Alle onze richtlijnen en criteria voor kwaliteit kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Kindvriendelijk, welke wij u op verzoek doen toekomen.

Van de overheid bestaat uit de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de kinderopvang goed regelen. De overheid zorgt samen met het gastouderbureau voor een veilige en gezonde opvangomgeving. Het gastouderbureau wordt uitgevoerd en gecontroleerd door de GGD waarbij tevens een inspectierapport wordt opgesteld. Op 2-2-2022 heeft de laatste controle plaatsgevonden en het inspectierapport kunt u hier downloaden van opvragen bij Gastouderbureau Kindvriendelijk via contact. Mocht u vragen hebben naar van het inspectierapport, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Gastouderbureau Kindvriendelijk is trots op het certificaat "Samen Werken Aan Kwaliteit" al een aantal jaren ontvangen van de geschillencommissie kinderopvang. Wederom zijn wij in 2020 geschillen vrij. Vanzelfsprekend doen we ook in 2021 weer ons uiterste best om aan ieders wensen te voldoen.