Jaarlijks belanden ruim 140 duizend kinderen bij de spoedeisende hulp door een ongelukje in of om het huis. Door te weten te doen staat een gastouder niet met lege handen en kunnen ze professionele eerste hulp bieden als dat nodig is.

Gastouders aangesloten bij gastouderbureau kindvriendelijk volgen ieder jaar hun kinder EHBO herhalingslessen ipv 2 jaarlijks zoals de andere bureaus doen. Gastouderbureau Kindvriendelijk stelt hoge eisen aan de veiligheid van de kinderen. Door ieder jaar een cursus te volgen denk wij dat je meer zekerheid hebt om te handelen in geval van nood.

Onze EHBO lessen worden jaarlijks gegeven door onze vaste instructeur en tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan zaken als kinderziekten, AED, brandveiligheid/vluchtroutes en de meldcode kindermishandeling.

Veiligheid boven alles!!